KAMPANJAN SÄÄNNÖT

1. Kampanjan järjestäjä on Haugen-Gruppen Finland OY, puh. 010 3090 700

2. Osallistumisoikeus
Nämä säännöt koskevat kaikkia kampanjaan osallistuvia. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt lukuun ottamatta arvonnan järjestelyjen kanssa tekemisissä olevien yritysten henkilökuntaa perheineen. Arvontaan osallistuminen ei edellytä Go-Tan tuotteen ostamista.

3. Kampanja-aika
Kampanja-aika on
28.8.2018- 31.10.2018

4. Kampanjaan osallistuminen
Kampanjaan voi osallistua verkossa osoitteessa gotankisa.fi.

5. Palkinnot
Osallistuneiden kesken arvotaan 1 Kpl Matkalahjakortti (arvo 1500 euroa). Lisäksi arvotaan 5 kpl Go-Tan tuotepalkintoja (arvo 20 euroa/kpl).  

Palkintoja ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi.  

6. Voiton lunastaminen
Voittajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti arvonnan suorittamisen jälkeen. Jos voittajaa ei tavoiteta 14 vuorokauden kuluessa siitä kun häntä on arvonnan jälkeen kontaktoitu, tullaan palkinto arpomaan uudelleen kilpailuun kilpailuaikana osallistuneiden kesken. Matkalahjakortti toimitetaan postitse voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa ja arvo kortille ladataan kun lahjakortti on todennetusti voittajan hallussa. Tuotepalkinnot toimitetaan postitse voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa.

7. Kampanjan järjestäjän vastuu
Kampanjan järjestäjän enimmäisvastuu osanottajia kohtaan ei ylitä missään tilanteessa näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Kampanjan järjestäjä ei vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

8. Virheet
Mikäli viestintämateriaaleissa tai muilla tahoilla, joissa kampanjasta on viestitty, löytyy paino- tai jokin muu tekninen virhe (esim. kampanjasivustossa) kampanjan järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit, myymälät tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista. Kampanjan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin virhetilanteiden ilmetessä.

9. Voittajan nimen julkaisu
Kilpailun osanottajat myöntävät kampanjan järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimi ja asuinpaikkakunta ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta kampanjan järjestäjän valitsemissa medioissa.


10. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä toimitaan henkilötietolain ja muun velvoittavan tietosuojalainsäädännön mukaan.

Henkilötietoja säilytetään luottamuksellisesti ja niitä säilytetään niin kauan kuin tietoja tarvitaan kilpailuun osallistumista varten, tai niin kauan kuin laki ja säännökset edellyttävät.

Henkilötietoja ei luovuteta Haugen-konsernin ulkopuolelle. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

Kilpailuun osallistujalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu sekä oikeus pyytää oikaisemaan ja poistamaan nämä tiedot. Tarkistuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Haugen-Gruppen, Tiilitie 6 B 2, 01720 Vantaa.

11. Kilpailun järjestäjä huolehtii veroista

Kilpailun järjestäjä huolehtii arpajaisverolain mukaisista veroista.

Muut ehdot: Osallistumalla kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä.